Børnehave

Børnehavegrupperne består af op til 20 børn i alderen 3-6 år. i hver børnehavestue. Grunden til at vi ikke er aldersopdelt er bl.a. at vi ønsker at de små skal have mulighed for at spejle sig i og lære af de store og at de store skal lære at have empati, vise omsorg og hjælpe de mindre børn.

Vi har en fast motorikdag, turdag og en månedlig maddag. Derudover arbejder vi med science, hvor vi følger børnenes initiativer og bygger videre på disse. Det er pædagogens opgave at vi kommer rundt om hele barnet – at vi inddrager de 6 læringstemaer i vores daglige arbejde med børnene.

 

Vores mål er at have den bedste børnehave i Sorø.

 

Elefantstuen

 

Løvestuen

 

Zebrastuen