Deltidsplads og Kombinationstilbud

 

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

 

Forældre der afholder barsels- eller forældreorlov, tilbydes deltidsplads til de børn, der benytter kommunale eller private institutioner.

 

Deltidspladser er for børn fra 26 uger og indtil skolestart.

 

Der kan kun søges deltidsplads hvis en af forældrene til børnene i husstanden er på barsel eller forældreorlov.

 

En deltidsplads betyder at pasningstiden er nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling.

 

I Pedersborg Børnehus ligger deltidspladsen i tidsrummet kl. 8.30 – 14.30.

 

Dette tidsrum svarer til en åbningstid. Der skal afleveres og afhentes ind for dette tidsrum.

Såfremt ordningen ikke overholdes, er Pedersborg Børnehus forpligtiget til at underrette Sorø Kommune.

 

Ansøgning og tildeling af deltidsplads skal ske via Sorø Kommune: www.soroe.dk

 

Takst for en deltidsplads pr. mdr  i Pedersborg Børnehus:

 

År 2022

 Børnehave: 1.949 kr.

Vuggestue: 3.331 kr.

 

 

Kombinationstilbud i Pedersborg Børnehus

 

Kombinationstilbud er til forældre, som har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning deres barn uden for dagtilbuddets åbningstider.

 

Kombinationstilbuddet er et tilbud til forældre med børn fra 26 uger til skolestart.

 

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Den eneste betingelse er, at dit barn som minimum skal passes 10 timer om ugen i en fleksibel pasningsordning.

 

For yderligere information om kombinationstilbud og fleksibel pasning henvises til Sorø Kommune: www.soroe.dk

 

Ansøgning og tildeling af kombinationstilbud skal ske via Sorø Kommune: www.soroe.dk

 

Såfremt ordningen ikke overholdes, er Pedersborg Børnehus forpligtiget til at underrette Sorø Kommune.

 

Takster forældrebetaling Pedersborg Børnehus 2022:

 

År 2022

Fuldtidsplads

Deltidsplads 31-42 timer

Deltidsplads 21-30 timer

Deltidsplads 11-20 timer

Deltidsplads

1-10 timer

Vuggestue

3.470 kr.

3..331 kr.

2.776 kr.

1.910 kr.

1.041 kr.

Børnehave

2.030  kr.

1.949 kr.

1.624  kr.

1.117 kr.

609  kr.