Privat børnehave og vuggestue i Sorø

Dorthe Meiland

Kære forældre - Nyhed 19. juni 2024 – Dorthe er vores nye leder med start mandag 12. august 2024.

Ansættelsesprocessen er omsider forbi. Bestyrelsen og ansættelsesudvalget kan med glæde meddele at Dorthe har takket ja til at blive vores nye leder i Pedersborg Børnehus. Lad os alle tage godt imod hende.

 

Kære alle jer i Pedersborg Børnehus

 

Det er med stor glæde og mange positive forventninger, at jeg starter op som leder hos jer. Jeg har første arbejdsdag d. 12. august.

 

Jeg ser frem til at lære børn, forældre og medarbejdere at kende og glæder mig til samarbejdet og samværet med jer alle. 

Jeg har tidligere og igennem mange år arbejdet i Sorø Kommune, både som leder af dagtilbuddet Grønnegården og som leder i Frederiksberg Skoles SFO, så jeg kender således både dagtilbuds- og skoleområdet og mange samarbejdspartnere i Sorø Kommune rigtig godt, og jeg ser meget frem til at vende tilbage til kommunen. Jeg blev uddannet pædagog for snart 25 år siden og herudover er jeg også uddannet børnerådgiver, ligesom jeg også har efteruddannet mig indenfor ledelse. Jeg har de sidste 2½ år arbejdet som familievejleder under den boligsociale helhedsplan, primært i Korsør og med fokus på førskolefamiliers brobygning fra dagtilbud til skole og med skolestart.

 

Jeg er fagligt og ledelsesmæssigt optaget af at bidrage til det gode børneliv, det gode forældresamarbejde og det gode arbejdsmiljø i Pedersborg Børnehus, og jeg mener, at jeg – sammen med medarbejderne og bestyrelsen – kan bidrage kvalificeret til at understøtte børne-husets kvalitet, videre udvikling og fremdrift og håber at kunne tilføre ny inspiration.

 

Sideløbende med mit pædagogiske og ledelsesmæssige virke, har jeg i mange år været frivilligt engageret i socialt arbejde, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Red Barnet Kalundborg. Jeg har ligeledes tidligere været frivillig samtalefacilitator for børn i skilsmissefamilier i samtaleforeningen PUST i Sorø, ligesom jeg har også tidligere været med til at starte en pigeklub op for Dansk Flygtningehjælp i Slagelse.  

 

Privat er jeg gift med Eddie, har 3 børn – Noah på 19 år, Gabriel på 17 år og Esther på 12 år – og er en del af en større sammenbragt familie med i alt 7 børn. Vi bor på landet i smuk natur lidt uden for Høng.

 

Jeg vil i den første tid prioritere at være rundt på de enkelte stuer i både børnehaven og vuggestuen, så jeg dels får lejlighed at hilse på alle og dels lærer dagligdagen og kulturen i hele huset godt at kende.

 

Jeg ser frem til at møde jer 

 

De bedste hilsner

Dorthe Meiland

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ændring i overgang fra vuggestue til børnehave pr. 1. Januar 2024.

 

Pr. 1. Januar 2024 er der ændring i tidspunkter for hvornår vuggestuebørn starter i børnehave.. 

 

Pr. 1. Januar flytter vuggestuebørn i børnehave den måned barnet fylder 3 år og 1 mdr, og ikke som nu, den måned hvor barnet fylder 3 år.

Børnene er altså 1 måned længere i vuggestue.. 

 

For alle der har skrevet deres børn på venteliste til en børnehaveplads fra dagpleje eller anden vuggestue, ændres startdato derfor en måned.. 

 

Lov om Minimumsnormeringer i Privat institutioner, er udskudt til 2025

 

 

Takster 2024

Gældende fra 1. januar 2024:

 

Vuggestue: 3.850 kr. pr. mdr.

Børnehave: 2.250 kr. pr. mdr. 

 

Om Pedersborg Børnehus

Pedersborg Børnehus er en integreret institution med plads til 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi bor i et dejligt stort og lyst hus, med mange gode faciliteter som f.eks. vores kælder under huset, med gymnastiksal, malerværksted og træværksted. Vi har tre gode legepladser som omkranser institutionen og giver mulighed for masser af leg, aktivitet og fordybelse.

 

Find os på Facebook:

https://www.facebook.com/PedersborgBoernehus/

 

Vi bor nær offentlige transportmidler, i et naturskønt område, i gåafstand til sø og skov, som vi benytter os meget af i det pædagogiske arbejde.

Vi har særligt fokus på bevægelse, hvile, naturliv og leg, samt science i børnehøjde.

NaturlivGennem brug og kendskab til naturen udvikler vi respekt for den og miljøet i almindelighed.

ScienceBarnets nysgerrighed vækkes, de skal lære at iagttage, undre sig, eksperimentere og systematisere.

BevægelseBevægelse er tænkt ind i hverdagen som en naturlig del af en aktiv hverdag i institutionen.

HvileBarnets behov for søvn og hvile i dagtilbuddet er vigtig og prioriteres højt både i vuggestue og børnehave.

 

 

 

Med venlig hilsen

Personalet