Privat børnehave og vuggestue i Sorø

VALG TIL BESTYRELSEN 18. APRIL 2024

 

Kære Forældre

 

Dette er valgmaterialet: Stemmeseddel april 2024 (docx - 1,9 MB)

til vores Generalforsamling på torsdag 18. april kl. 18.30.

Vi har 4 kandidater som stiller op til valg, og de kæmper om 2 ledige pladser med Stemmeret i Bestyrelsen, og 2 suppleanter uden Stemmeret.

For første gang i flere år bliver det et kampvalg.

På Stemmesedlen præsenterer de 4 kandidater sig selv.

 

  • Mathias Lundberg Andersen, far til Ludvig på Elefantstuen og Viola på Uglestuen.

  • Peter Max Christensen, far til Maggie på Musestuen, og en lillebror på vej.

  • Signe Mosbæk, mor til Theo på løvestuen og Luna som starter i vuggestuen til september.

  • Ulrich Høeg Goth, 40 år, far til Benedicte, 3,5 år på Løvestuen.

 

I skal ikke printe Stemmesedlen.

Vi sørger for at der er Stemmesedler til alle på Valgaftenen.

 

Stemmeregler: Alle forældre eller andre voksne med forældremyndighed, har en stemme pr. indskrevet barn i Pedersborg Børnehus. Dvs. har du 1 barn i Pedersborg Børnehus får du udleveret en stemmeseddel - har du 2 børn får du udleveret 2 stemmesedler osv.

Ændring i overgang fra vuggestue til børnehave pr. 1. Januar 2024.

 

Pr. 1. Januar 2024 er der ændring i tidspunkter for hvornår vuggestuebørn starter i børnehave.. 

 

Pr. 1. Januar flytter vuggestuebørn i børnehave den måned barnet fylder 3 år og 1 mdr, og ikke som nu, den måned hvor barnet fylder 3 år.

Børnene er altså 1 måned længere i vuggestue.. 

 

For alle der har skrevet deres børn på venteliste til en børnehaveplads fra dagpleje eller anden vuggestue, ændres startdato derfor en måned.. 

 

Ændringerne er en følge af Lov om Minimumsnormeringer, der træder i kraft pr. 1. Januar 2024.

 

 

Takster 2024

Gældende fra 1. januar 2024:

 

Vuggestue: 3.850 kr. pr. mdr.

Børnehave: 2.250 kr. pr. mdr. 

 

Om Pedersborg Børnehus

Pedersborg Børnehus er en integreret institution med plads til 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Vi bor i et dejligt stort og lyst hus, med mange gode faciliteter som f.eks. vores kælder under huset, med gymnastiksal, malerværksted og træværksted. Vi har tre gode legepladser som omkranser institutionen og giver mulighed for masser af leg, aktivitet og fordybelse.

 

Find os på Facebook:

https://www.facebook.com/PedersborgBoernehus/

 

Vi bor nær offentlige transportmidler, i et naturskønt område, i gåafstand til sø og skov, som vi benytter os meget af i det pædagogiske arbejde.

Vi har særligt fokus på bevægelse, hvile, naturliv og leg, samt science i børnehøjde.

NaturlivGennem brug og kendskab til naturen udvikler vi respekt for den og miljøet i almindelighed.

ScienceBarnets nysgerrighed vækkes, de skal lære at iagttage, undre sig, eksperimentere og systematisere.

BevægelseBevægelse er tænkt ind i hverdagen som en naturlig del af en aktiv hverdag i institutionen.

HvileBarnets behov for søvn og hvile i dagtilbuddet er vigtig og prioriteres højt både i vuggestue og børnehave.

 

 

 

Med venlig hilsen

Personalet