Fokusområder

Søvn og hvile

I Pedersborg Børnehus er vi opmærksomme på søvnens betydning på barnets trivsel. Alle børn har brug for hvile og en pause fra leg, afledninger, forstyrrelser, stimulation og støj, og derfor har vi udarbejdet nogle retningslinjer for søvn og hvile i børnehuset.

I vuggestuen sover alle børn efter behov, alle børnene sover, så vidt det er muligt, i barnevogne eller krybber. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for brug af seler og opsyn under søvn.

I børnehaven tilbydes børnene “hviletid” en halv time hver dag efter frokost fra 11.45-12.15, hvorefter vi går på legepladsen og de af børnene der har behov for det sover videre.

Læs mere om søvn og hvile i Download: Retningslinjer for søvn og hvile i Pedersborg Børnehus (docx - 16 kb)

Science

Pedersborg Børnehus bruger Science som arbejdsmetode. Vi ønsker at vække barnets nysgerrighed, de skal lære at iagttage, undre sig, eksperimentere og systematisere. Børn søger helt naturligt en mening med alt. Børnene skal få og håndtere førstehåndsindtryk og få erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge.

Igennem arbejdet med science er det pædagogens ansvar at komme rundt omkring de seks læreplanstemaer, som er lovpligtige for alle institutioner. Man splitter ikke op, men samler de seks læreplanspunkter i et samlet hele: krop og bevægelse, sproglige kompetencer, sociale kompetencer, kulturelle udtryksformer og værdier, natur og naturfænomener og en alsidig personlig udvikling, hvor der er plads til medbestemmelse.

Vi vil gerne udfordre børn meningsfuldt med forskellige materialer og undersøgelser, der kan tydeliggøre naturvidenskabelige fænomener og sammenhænge. Gennem samtaler med børnene øver vi dem i at sætte ord på hændelser og oplevelser de har haft, eller opstarter arbejdet med et emne på grundlag af et barns specifikke spørgsmål, hvor vi sammen med børnene konstruerer – for dem – meningsfulde forklaringer på naturligt forekommende fænomener. Vi forsøger dagligt at rette børnenes opmærksomhed mod det, der sker i hverdagen, der har en naturvidenskabelig sammenhæng, og på den måde skabe mulighed for at børnene selv erfarer, hvad naturvidenskabens natur kan være, og hvilken funktion den har samfundsmæssigt.

Krop og bevægelse

I vores institution er stuer og fællesrum indrettet til bevægelse med materialer og legetøj som børnene kan kravle, klatre og tumle med. Her er bevægelse tænkt ind, som en naturlig del af en aktiv hverdag, hvor børnene er aktive deltagere og ikke passive tilskuere. Fx omkring spisning, borddækning, maddage, oprydning, af- og påklædning.

Motorik- og bevægelsesdag, fri leg og ture ud af huset
Alle stuer har en fast motorikdag om ugen i vores gymnastiksal i kælderen, hvor der er plads og rum til aktivitet og udfoldelse. Ligeledes er alle stuer på tur min. 1 gang om ugen, i forår/sommer-halvår oftere. Turene går til sø og skov med et motorisk udfordrende landskab.
Vi har fokus på at alle børn, der kan gå, går selv.

Vi har en legeplads, der opfordrer til bevægelse, og vi bruger den op til flere gange dagligt, som minimum i middagsstunden efter hviletiden, men også formiddag og eftermiddag. Legepladsen bliver ikke kun brugt til fri leg, men også til planlagte aktiviteter.

Til den daglige samling på alle stuer bruges bevægelseslege, sanglege og eller fagtesange, som en variation mellem det stillesiddende og det aktive.

Hvert år i uge 6 er der bevægelsesuge, hvor alt står i bevægelsens tegn. Desuden indtænkes bevægelse og aktivitet i alle emneuger og projekter, som en naturlig del af forløbet.

Naturliv

Børnehuset ligger rigtigt godt i forhold til oplevelser i naturen. I vores nærområde ligger Pedersborg Sø og Tuel Sø, og der er flere skove i vores nærhed. Vi går mange ture i området og børnene får hurtigt kendskab til mulighederne for naturoplevelser i deres eget nærmiljø.
Vi følger årets gang og holder øje med, hvordan naturen omkring os skifter udseende. Om foråret finder vi fx vintergækker og erantis i skovbunden, og lægger mærke til, hvornår de første anemoner kigger frem. Om sommeren kan vi fx bade i Sorø Sø, kigge på vanddyr i Tuel Sø og Pedersborg Sø. En aktivitet om efteråret kan være at samle visne blade til kranse. Om vinteren kan vi fx kælke, fodre fugle og tale om hvilke af dem, der bliver her og hvilke, der tager på træk.
Vi tager naturen ind i huset. Vi henter smådyr, som kan leve i terrarier og taler om, hvordan dyrene skal passes. Vi laver forskellige aktiviteter med naturmaterialer fx collager, skulpturer osv.