Til nye forældre

Sådan får du dit barn i Pedersborg Børnehus

Visitationsregler


Da Pedersborg Børnehus er en privat institution, så har vi vores egen venteliste.

Du skal gøre følgende ved opskrivning af dit barn:

  1.  Skriv barnet op via vores formular
  2. Skriv dit barn op til pasning i Sorø Kommunes pasningstilbud via pladsanvisningen
  3. Når dit barns behovsdato nærmer sig, får du tilbudt plads fra henholdsvis Sorø Kommune og Pedersborg Børnehus. Ønsker du pladsen i Pedersborg Børnehus, accepterer du vores tilbud. Efterfølgende kontakter du Sorø Kommune og oplyser, at du ikke er interesseret i deres tilbud, da dit barn starter i Pedersborg Børnehus privatinstitution.

 

I er altid velkomne til at besøge børnehuset og opleve stemningen. Man kan med fordel aftale besøg, inden man kommer, da alle husets børnegrupper på skift er på ture ud af huset, og gerne flere gange ugentligt.