Årshjul 2023

Årshjul for Pedersborg BørnehusI løbet af året har vi to store fælles projektuger, hvor vi arbejder med samme emne på tværs af stuerne i hele huset. I foråret er overskriften for temaet Børnekultur. - eller børn og kultur. Over 3-4 uger arbejder vi med et udvalgt emne, som kulminerer med en udstilling eller forestilling. 

I efteråret har vi igen et stort fælles projekt af ca. 3 ugers varighed, som hele huset fordyber sig i. Emnet varierer fra år til år, men afsluttes altid med en form for udstilling, hvor alle forældre inviteres til at beundre børnenes arbejde og processer. 

Herudover er der ca. 8 emneuger  over året hvor der arbejdes ud fra Science. 
Hver måned har sit eget emne, fx. kroppen, mig og min familie, bevægelse, vand, kend din by, forår, sommer, efterår og vinter.

 

Årshjulet for 2023 kan downloades her: Download:Download: Årshjul 2023 (docx - 1,6 MB)


 Januar:

Vi starter op på det nye år. 

Februar

 

Uge 6

Bevægelsesuge

 

Fastelavn

Vi mødes alle til fællessang, derefter slår vi katten af tønden på stuerne.
Vi laver fastelavnsris eller raslebøsser.

 

Marts: 

Girafafslutning

Girafferne (førskolebørnene) afslutter deres forløb med en fest. Her uddeles diplomer til alle Girafbørnene og forældre inviteres med til en fælles middag. 

Girafferne starter i Tidlig SFO  i April måned.

 

April

 

Påske
Op til påske arrangerer børnene på stuerne deres egen påskefrokost. Vi laver påskepynt, klipper gækkebreve og finder æg på legepladsen.

Maj

 

Bedsteforældre- og blomsterdag
Onsdag før Kristi Himmelfart har vi kombineret bedsteforældre- og blomsterdag.
Børnene har alle en plante med til legepladsen som de planter sammen med deres bedsteforældre. Vi laver forskellige aktiviteter på legepladsen, spiser frokost sammen og hygger om eftermiddagen med en kop kaffe og kage.

Juni

 

.

 

Sankt Hans
Vi holder om dagen Sankt Hans med bål og heks som vi selv har lavet.

 

Pedersborgdagen
Vi deltager på Pedersborgdagen med en bod og aktiviteter på legepladsen.

 

Juli

Børnehavens fødselsdag

Pedersborg Børnehus blev privat institution d.1. juli 2015.

På vores fødselsdag hejses flaget, og alle synger fødselsdagssang.

August

 

Sommerfest
Emneugerne om sommeren afsluttes med forældredeltagelse. Vi viser hvad børnene har arbejdet med og spiser vores medbragte mad på legepladsen.

 

September

Girafklubben (førskolegruppen) starter. 

Førskolebørnene fra de 3 børnehavestuer samles hver tirsdag og torsdag, og har et særligt tilrettelagt forløb frem mod start i SFO i April måned. Pedersborg Børnehus har brobygningsaftaler med Pedersborg Skole og Sorø Privatskole, og der er indlagt faste besøg på disse skoler.

Oktober

 Fredagen før efterårsferien i uge 42, har vi motionsdag for alle børn i Pedersborg Børnehus

 

November

 

Novemberhygge
Julemandens værksted – vi laver hemmeligheder.

December

 

Decemberhygge
Adventshygge, anden fredag i december; julearrangement for børn, søskende og forældre med åbne juleværksteder, førskolebørnene går Luciaoptog.

 

Juletraditioner
Girafferne går Luciaoptog på Røde Kors hjemmet og synger julesange. Umiddelbart før juleferien går vi i kirke og spiser risengrød til frokost. Hvis vi er heldige kigger julemanden forbi.