Lovgrundlag, vedtægter og forretningsorden

Lovgrundlag

Vi henviser til Dagtilbudslovens §14 vedr. nedsættelse af bestyrelsen samt til §15 vedr. bestyrelsens arbejde på www.borger.dk.

 

Vedtægter

Download: Vedtægter 2019 (pdf - 2,6 MB)
 

Forretningsorden

Download: Forretningsorden (doc - 72 kb)