Børnemiljøvurdering

Dagtilbud skal udarbejde en børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år i henhold til  Dagtilbudsloven, hvor der i kapitel 2 § 7 bla. står:

 

”Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring”.