IT- og Privatlivspolitik

Hjemmesidens formål

Hjemmesiden skal, sammen med den almene personlige kommunikation fungere som institutionens vindue udadtil og indgår som centralt led i institutionens kommunikation med omverdenen.


Billeder på hjemmesiden

Alle portræt billeder der ligger på vores hjemmeside, har forældreunderskrift for tilladelse hertil. Det betyder også, at ingen billeder fra dette site, må bruges i andre sammenhænge. 

 

Kontakt via e-mail

Vi vil forsøge at besvare alle e-mails inden for 48 timer. Hvis indholdet af e-mailen ikke kan besvares med det samme, vil du via e-mail få besked om, hvornår du kan forvente en afklaring.

 

Anonymitet for vores brugere
Brugen af vores hjemmeside er anonym.

 • Institutionen registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig.
 • Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart.
 • Vi registrerer hverken din IP-adresse eller benytter os af Cookies.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller SMS-service, registrerer vi kun de data, du selv indtaster, og du kan altid afmelde dig igen. Ingen af de modtagne oplysninger videregives eller sælges til tredjepart, og eventuelle tilmeldte emails vil være beskyttet mod spam.


Statistik om vores brugere 
For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider vores brugere anvender mest.

 

Vi indsamler følgende informationer om dit besøg på vores hjemmeside: 

 • URL (www-adresse på den side du besøger hos os)
 • Tidspunkt for hvornår den enkelte side er blevet besøgt
 • Referrer (Den side du kommer fra, fx hvis du har fundet siden hos Google)
 • Ord der søges på i søgefunktionen

 

Målsætninger for hjemmesiden
Institutionen har opstillet følgende målsætninger for hjemmesiden:

 • Hjemmesiden skal i fremtræden og indhold afspejle institutionens værdier, kultur og profil.
 • Det er målet at hjemmesiden fremstår dynamisk og afspejler en høj grad af aktualitet.
 • Forældre og personale skal have mulighed for indflydelse på hjemmesidens indhold.
 • Hjemmesiden skal være i overensstemmelse med Statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed.
 • Hjemmesiden skal overholde retningslinierne for sammenlignelig brugerinformation.

 

Hjemmesiden skal primært være orienteret mod følgende målgrupper :

 • Nuværende Forældre og børn (herunder billeder)
 • Kommende forældre samt børn (herunder billeder).
 • Kommende ansøgere til ledige stillinger
 • Aktuelle og potentielle samarbejdspartnere og interessenter i og indenfor daginstitutionssektoren.

 

Hjemmesiden skal endvidere formidle relevante oplysninger for målgrupperne, herunder primært for nuværende og kommende forældre, så som venteliste, årsplan, referater mv.
Hvis oplysningerne ikke er direkte tilgængelige på hjemmesiden, skal der oprettes link til disse oplysninger.

 

Tiltag og aktiviteter til opnåelse af opstillede mål
Nedenstående tiltag og aktiviteter skal sikre opfyldelsen af de opstillede mål. Endvidere skal hjemmesiden årligt evalueres af både ledelse og bestyrelse med henblik på forbedringer. 

Kommunikation

 • Modtagne e-mails søges behandlet og besvaret inden for 2 hverdage
 • Brugere opfordres til kontakt
 • Hjemmesiden er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder

 

Aktualitet og vedligeholdelse

 • Ledelsen har det overordnede ansvar for hjemmesidens aktualitet og vedligeholdelse
 • Ledelsen varetager den løbende opdatering af hjemmesiden
 • Opdatering bør foretages minmimum en gang om måneden - enkelte områder dog oftere
 • Ledelsen afsætter nødvendige ressourcer til opdatering
 • Ledelsen opfordrer både forældre og medarbejdere til at komme med forslag til aktuelt indhold
 • Ledelsen skal anvende hjemmesiden til at kommunikere alle aktuelle relevante informationer til målgrupperne

 

Tilgængelighed

Institutionen samarbejder med IT-firmaet Alia om specifikke IT-kompetencer for herigennem at opnå den bedst mulige tilgængelighed (der bl.a. omfatter at hjemmesiden er handicapvenlig).

 

Email og spam

Alle e-mail-adresser på hjemmesiden er "kodet", så spam-robotter der "høster" email-adresser ikke kan læse dem.

Kendte spam-robotter nægtes helt adgang til indholdet på hjemmesiden.